Olika typer av platsinformation som används av Google

Olika typer av platsinformation kan användas i olika produkter från Google.

Implicit platsinformation är information som egentligen inte avslöjar var din enhet finns men som gör att vi kan dra slutsatsen att du antingen är intresserad av platsen eller att du kan befinna dig på platsen. Ett exempel på implicit platsinformation skulle kunna vara en manuellt inmatad sökfråga som gäller en viss plats. Implicit platsinformation används på en mängd olika sätt. Om du till exempel anger "Eiffeltornet" drar vi slutsatsen att du kanske vill hitta information om platser nära Paris, och vi kan sedan använda detta för att ge dig rekommendationer om de lokala platserna.

Information om internettrafik, till exempel IP-adress, tilldelas vanligen i landbaserade block, så den kan användas för att åtminstone identifiera landet enheten används i och för att till exempel visa rätt språk och språkkod för sökfrågor. Informationen skickas som en normal del av internettrafiken.

I vissa produkter, som detaljerad vägbeskrivning i Google Maps för mobilen, används mer exakt platsinformation. För dessa produkter måste du vanligtvis välja att aktivera enhetsbaserade platstjänster. Detta är tjänster där information som GPS-signaler, enhetssensorer, Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmast-ID:n används för att härleda eller uppskatta en exakt position. Du kan följaktligen välja att inaktivera enhetsbaserade platstjänster. På vissa enheter och/eller i vissa appar kan det finnas ytterligare platskontrollinställningar för dessa enhetsbaserade platstjänster. I vissa produkter kan du till exempel välja om du vill lagra dessa platser i produktens eller kontots historik.