Viktiga termer

Dotterbolag

Ett dotterbolag är ett rättssubjekt som tillhör Googles företagsgrupp.

Appdatacache

En appdatacache är ett datalager på en enhet. Med hjälp av den kan en webbapp till exempel köras utan internetanslutning, och den kan förbättra en apps prestanda genom att läsa in innehåll snabbare.

Webbläsarens webblagring

Med webbläsarens webblagring kan webbplatser lagra uppgifter i en enhets webbläsare. När den används i läget lokal lagring kan uppgifter lagras över flera sessioner (uppgifter kan till exempel vara tillgängliga även efter att webbläsaren har stängts och öppnats igen). HTML5 är ett exempel på teknik som förenklar webblagring.

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng. Den skickas till din dator när du besöker en webbplats. Med hjälp av cookien känner webbplatsen igen din webbläsare när du besöker webbplatsen igen. Användarinställningar och annan information kan lagras i cookies. Du kan återställa webbläsaren så att alla cookies nekas eller så att den anger när en cookie skickas. Observera att vissa webbplatsfunktioner eller -tjänster kanske inte fungerar korrekt utan cookies. På plattformar där cookies inte är tillgängliga eller tillämpbara används andra tekniker i liknande syften, exempelvis annonsörs-id som är tillgängliga på mobila Android-enheter. Läs mer om hur Google använder cookies och hur Google använder data, inklusive cookies, när du använder våra partners webbplatser eller appar.

Enhet

En enhet är en dator som du kan använda för att få åtkomst till Googles tjänster. Det kan till exempel vara en stationär dator, en surfplatta eller en mobil.

Google-konto

Du kan få tillgång till en del av våra tjänster genom att skaffa ett Google-konto och uppge vissa personliga uppgifter (t.ex. namn, e-postadress och lösenord). Dessa kontouppgifter används för att autentisera dig när du använder Googles tjänster och för att skydda ditt konto från obehörig användning. Du kan när som helst redigera eller avsluta ditt konto via dina inställningar i Google-kontot.

HTTP-referent

HTTP-referenten är information som webbläsaren skickar till en webbsida som ska öppnas, i typfallet när du klickar på en länk till den webbsidan. HTTP-referenten är webbadressen till den senaste webbsidan som webbläsaren besökte.

IP-adress

Varje enhet som är uppkopplad till internet tilldelas ett unikt nummer, d.v.s. en IP-adress (Internet protocol). Eftersom dessa nummer tilldelas i geografiska block kan en IP-adress ofta användas för att identifiera varifrån en enhet kopplar upp till internet.

Uppgifter som inte identifierar dig som person

Information om användare som registreras på ett sådant sätt att den inte längre återspeglar eller refererar till en enskild identifierbar användare.

Personliga uppgifter

Det här är uppgifter som du skickar till oss och som identifierar dig personligen, till exempel namn, e-postadress, faktureringsinformation eller andra uppgifter som kan länkas till sådana uppgifter av Google, t.ex. information som vi kopplar till ditt Google-konto.

Pixeltagg

En pixeltagg är en typ av teknik som placeras på en webbplats eller i brödtexten i ett e-postmeddelande i syfte att registrera vad som sker på en webbplats eller när e-post öppnas eller hämtas. Pixeltaggar används ofta i kombination med cookies.

Känsliga kategorier

En reklamkategori kan räknas som känslig om den berör ämnen som etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller hälsa. När vi visar anpassade annonser kan vi länka en identifierare från cookies eller liknande teknik med intressen som Matlagning och recept eller Flygresor, men inte med känsliga kategorier. Våra annonsörer följer en liknande policy.

Känsliga personliga uppgifter

En särskild kategori som omfattar konfidentiella medicinska uppgifter, etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning eller sexuell läggning.

Serverloggar

Precis som de flesta webbplatser registrerar våra servrar automatiskt sidförfrågningar som görs när du besöker våra webbplatser. Dessa ”serverloggar” omfattar vanligtvis din sidförfrågning, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare.

Här är ett exempel på en vanlig loggpost där en sökning på ”cars” görs, följd av en uppdelning av de olika delarna:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969

Serienummer (UUID)

Ett serienummer (kallas ibland universal unique identifier eller UUID) är en teckensträng som kopplats till enheten av tillverkaren och kan användas som unik identifierare för enheten (till exempel IMEI-numret för en mobil). Olika serienummer skiljer sig åt i fråga om hur permanenta de är, om användare kan återställa dem och hur man får åtkomst till dem. En enskild enhet kan ha flera olika serienummer. Serienummer kan användas för olika ändamål, till exempel för att tillhandahålla säkerhet, upptäcka bedrägeri, synkronisera tjänster som användarens inkorg, spara användarens inställningar och för att visa relevanta annonser.